Yatak

 1. Garanti süresi Muyu yatağın teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketiciler için bu süre 10 yıldır. Ticari müşteriler için ise garanti süresi 3 yıldır.
 2. Muyu tarafından üretilen ve Muyu internet veya perakende mağazalarından alınan yatak ile birlikte yatağın yıkanabilir kılıfı ve diğer tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı Muyu garantisi kapsamındadır.
 3. Garanti süresi içerisinde yatakta hasar meydana gelmesi halinde, tamir süresinde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın azami tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre yatakta meydana gelen hasarın üreticisine, satıcısına, bayisine, ithalatçısına telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla bildirilmesinden itibaren başlar. Uyuşmazlık çıkması halinde, bildirimin ne zaman yapıldığının ispat yükü tüketiciye aittir.
 4. Yatakta garanti süresi içerisinde malzeme, işçilik veya montaj hatasından dolayı hasar meydana geldiği anlaşılırsa, tüketicinin satın alma tarihini gösteren faturası ile başvurması halinde hiçbir ücret talep edilmeden Muyu tarafından malın değişimi yapılacaktır.
 5. Tüketici mevzuatı uyarınca yatağın ayıplı olması halinde tüketici;
  • (i) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  • (ii) Satılanı alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme,
  • (iii) Yüklü bir masraf gerektirmediği takdirde ücretsiz onarım hakkı,
  • (iv) Mümkün olması halinde yatağın ayıpsız misli ile değişimi haklarından birini kullanabilir.
 6. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  • (i) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  • (ii) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  • (iii) Tamirinin mümkün olmadığının, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
 7. Muyu yatak, kullanıcıların ağırlığını yapısal olarak destekleyebilen bir taban sağlamakla birlikte sağlam, düz, pürüzsüz ve yatağı destekleyen bir yüzey üzerinde kullanıma uygun tasarlanmıştır. Tasarımına uygun olmayan şekilde kullanılması halinde ürün garanti kapsamından çıkar.
 8. Garanti kapsamı, yatağın ilk müşterisine ait olduğu belirlenen süre boyunca geçerliliğini korur. Garanti hakları üçüncü kişilere devredilemez. Garanti kapsamından faydalanabilmek için Muyu yatağın e-posta özetini veya faturasını saklayınız.
 9. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar şunlardır:
  • - Kullanım hataları sebebiyle ortaya çıkabilecek yanık, kesik, yırtık, leke, sıvı hasarı, evcil hayvan hasarı, haşere, böcek vb. canlıların neden olduğu deformasyon ve kötü kullanım gibi hasarlar.
  • - Talimatlara aykırı davranış.
  • - Konfor tercihi.
  • - Yatağın basınç giderici özelliğinden dolayı süngerin zamanla yumuşaması.
  • - Nihai kullanıcı olarak tüketici vasfıyla satın alınan yatağın ticari olarak kullanılması halinde oluşabilecek tüm hasarlar.
  • - Muyu uyku sisteminde kusurlu olmayan katmanların değişimi. (Katmanlardan birinde hasar olması halinde, hasarlı katmanın değişimi sağlanır. Hasarsız katmanın değişimi yapılmaz.)
 10. Muyu yatağın talimatlara uygun ve olağan kullanımına rağmen sünger malzemenin parçalanması veya çatlamasından dolayı oluşan fiziksel kusurlarda ve yatak kılıfının fermuar tertibatında oluşabilecek üretim hatasından dolayı gerçekleşen tüm kusurlarda Muyu yatağınız garanti kapsamı altındadır.
 11. Garanti kapsamında değiştirilen ürünlerin garanti süresi, ilk satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Yastık

 1. Garanti süresi Muyu yastığın teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketiciler için bu süre 3 yıldır.
 2. Muyu tarafından üretilen ve Muyu internet veya perakende mağazalarından alınan yastık ile beraber diğer tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı Muyu garantisi kapsamındadır.
 3. Yastıkta garanti süresi içerisinde malzeme veya işçilik hatasından dolayı hasar meydana geldiği anlaşılırsa, tüketicinin satın alma tarihini gösteren fatura ile başvurması halinde hiçbir ücret talep edilmeden Muyu tarafından malın değişimi yapılacaktır.
 4. Tüketici mevzuatı uyarınca yastığın ayıplı olması halinde tüketici;
  • (i) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  • (ii) Satılanı alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme,
  • (iii) Yüklü bir masraf gerektirmediği takdirde ücretsiz onarım hakkı,
  • (iv) Mümkün olması halinde yastığın ayıpsız misli ile değişimi haklarından birini kullanabilir.
 5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  • (i) Garanti süresi içinde tekrar aynı hasarın oluşması,
  • (ii) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  • (iii) Tamirinin mümkün olmadığının, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
 6. Garanti kapsamı, yastığın ilk müşterisine ait olduğu sürece geçerliliğini korur. Garanti hakları üçüncü kişilere devredilemez. Garanti kapsamından faydalanabilmek için Muyu yastığın faturasını saklayınız.
 7. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar şunlardır:
  • - Kullanım hataları sebebiyle ortaya çıkabilecek yanık, kesik, yırtık, leke, sıvı hasarı, evcil hayvan hasarı, haşere, böcek vb. canlıların neden olduğu deformasyon ve kötü kullanım gibi hasarlar.
  • - Talimatlara aykırı davranış.
  • - Konfor tercihi.
  • - Yastığın basınç giderici özelliğindeki süngerin zamanla yumuşamasındaki normal artış
  • - Nihai kullanıcı olarak tüketici vasfıyla satın alınan yastığın ticari olarak kullanılması halinde oluşabilecek tüm hasarlar.
 8. Garanti kapsamında değiştirilen ürünlerin garanti süresi, ilk satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Yorgan

 1. Garanti süresi Muyu yorganın teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketiciler için bu süre 1 yıldır.
 2. Muyu tarafından üretilen ve Muyu internet veya perakende mağazalarından alınan yorgan ile birlikte diğer tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı Muyu garantisi kapsamındadır.
 3. Yorganda garanti süresi içerisinde malzeme veya işçilik hatasından dolayı hasar mevcut olduğu anlaşılırsa, tüketicinin satın alma tarihini gösteren faturası ile başvurması halinde hiçbir ücret talep edilmeden Muyu tarafından malın değişimi yapılacaktır.
 4. Tüketici mevzuatı uyarınca yorganın ayıplı olması halinde tüketici;
  • (i) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  • (ii) Satılanı alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme,
  • (iii) Yüklü bir masraf gerektirmediği takdirde ücretsiz onarım hakkı,
  • (iv) Mümkün olması halinde yorganın ayıpsız misli ile değişimi haklarından birini kullanabilir.
 5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  • (i) Garanti süresi içinde tekrar aynı nitelikte hasar oluşması,
  • (ii) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  • (iii) Tamirinin mümkün olmadığının, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
 6. Garanti kapsamı, yorganın ilk müşterisine ait olduğu sürece geçerliliğini korur. Garanti hakları üçüncü kişilere devredilemez. Garanti kapsamından faydalanabilmek için Muyu yorganın faturasını saklayınız.
 7. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar şunlardır:
  • - Kullanım hataları sebebiyle ortaya çıkabilecek yanık, kesik, yırtık, leke, sıvı hasarı, evcil hayvan hasarı, haşere, böcek vb. canlıların neden olduğu deformasyon ve kötü kullanım gibi hasarlar.
  • - Talimatlara aykırı davranış.
  • - Konfor tercihi.
  • - Yıkama ve kullanım amacı nedeniyle meydana gelen normal aşınma ve yıpranma.
  • - Yorganın arızalı olmayan parçalarının değiştirilmesi (Yorganın sadece bir bileşeninin arızalı olması halinde sadece arızalı parça değiştirilir).
 8. Garanti kapsamında değiştirilen ürünlerin garanti süresi, ilk satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Nevresim Takımı

 1. Garanti süresi Muyu Nevresim Takımının teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketiciler için bu süre 1 yıldır.
 2. Muyu tarafından üretilen ve Muyu internet veya perakende mağazalarından alınan nevresim takımı ile birlikte tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı Muyu garantisi kapsamındadır.
 3. Nevresim takımında garanti süresi içerisinde malzeme veya işçilik hatasından dolayı hasar meydana geldiği anlaşılırsa, tüketicinin satın alma tarihini gösteren faturası ile başvurması halinde hiçbir ücret talep edilmeden Muyu tarafından malın değişimi yapılacaktır.
 4. Tüketici mevzuatı uyarınca nevresim takımının ayıplı olması halinde tüketici;
  • a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  • b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme,
  • c. Yüklü bir masraf gerektirmediği takdirde ücretsiz onarım hakkı,
  • d. Mümkün olması halinde nevresim takımının ayıpsız misli ile değişimi haklarından birini kullanabilir.
 5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  • (i) Garanti süresi içinde tekrar aynı nitelikte hasar oluşması,
  • (ii) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  • (iii) Tamirinin mümkün olmadığının, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
 6. Garanti kapsamı, nevresim takımının ilk müşterisine ait olduğu sürece geçerliliğini korur. Garanti hakları üçüncü kişilere devredilemez. Garanti kapsamından faydalanabilmek için Muyu nevresim takımının faturasını saklayınız.
 7. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar şunlardır:
  • - Kullanım hataları sebebiyle ortaya çıkabilecek yanık, kesik, yırtık, leke, sıvı hasarı, evcil hayvan hasarı, haşere, böcek vb. canlıların neden olduğu deformasyon ve kötü kullanım gibi hasarlar.
  • - Talimatlara aykırı davranış.
  • - Konfor tercihi.
  • - Yıkama ve kullanım amacı nedeniyle meydana gelen normal aşınma ve yıpranma,
  • - Nihai kullanıcı olarak tüketici vasfıyla satın alınan nevresim takımının ticari olarak kullanılması halinde oluşabilecek tüm hasarlar.
  • - Perakendeci olmayan satıcılar tarafından satılan (Muyu tarafından üretilmiş olsa bile) nevresim takımları.
 8. Garanti kapsamında değiştirilen ürünlerin garanti süresi, ilk satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır