Muyu V1'in sertlik derecesi nedir?

Yataklarda sertliği belirleyici faktör, yatakta kullanılan malzemelerdir. Muyu V1'de tıpkı Muyu V2 yatak gibi visko bir yataktır ve Muyu V1'de kullanılan visko kalınlığı 3 cm’dir. Muyu V1 orta sertlikte bir üründür. 

Muyu V2 yatakla kıyaslandığında Muyu V1 ürünü daha sert hissiyatlıdır.